40-lecie ziad
Walne Zgromadzenie akcjonariuszy:
 • Kapitał zakładowy: 31 294 800 zł (wpłacony)
 • Struktura akcjonariatu: Gmina Bielsko-Biała 100% udziału


ZarzĄD SPÓKI:
 • Dariusz Mrzygłód
  Prezes Zarządu
  Dyrektor Naczelny

rADA NADZORCZA::
 • Jacek Biel
  Przewodniczący

 • Zdzisław Dwornik
  Z-ca Przewodniczącego

 • Dariusz Węgrzecki
  Członek

 • Monika Biernot
  Członek

 • Anna Pękala
  Sekretarz


pROKURENCI:
 • Grzegorz Jania
  Dyrektor Handlowy
 • Janina Ścieszka
  Główna Księgowa


Back to Top